Sosyal ağlardaki bağlantı ve etkileşimlerin analizi sayesinde, ağlardaki bireyler ve topluluklar hakkında çok çeşitli ve yararlı bilgi çıkarımları yapmak mümkün olmaktadır. Örneğin, aşağıdaki sorular, Sosyal Ağ Analizi (Social Network Analysis) yöntemleri ile cevaplanabilecek türdendir:

  • Ağdaki en önemli/etkili/güçlü kişi ya da kişiler kimlerdir?
  • Kişilerin ağdaki rolleri nelerdir?
  • Ağdaki arkadaşlıklar nasıl oluşmaktadır?
  • Kişilerin ağa katılımı nasıl gerçekleşmektedir?
  • Ağdaki sosyal topluluklar nasıl tespit edilebilir?
  • Bir bilgi ağda nasıl yayılmaktadır?
  • Kişilerin sosyal ortamdaki davranışları analiz edilebilir mi?
  • Kişilere arkadaş ya da ilgi duyacakları içerik nasıl önerilebilir?

Sosyal ağ analizi çok yeni bir konu olmamakla birlikte çevrimiçi sosyal ağların yaygınlaşması ve bu ağların geçmişte analiz edilmeye çalışılanlara kıyasla son derece büyük olması, konuya duyulan ticari ve akademik ilgiyi arttırmıştır. Teknolojik gelişmeler sayesinde sosyal ağların analizi için geliştirilen yöntemler çok büyük ve karmaşık ağlarda da uygulanabilir olmaktadır.

Ağ Bilimi

Sosyal ağlar ve bunların analiz yöntemleri bu kitabın odak noktasını oluştursa da geliştirilen tüm bu analiz yöntemleri, sosyal etkileşimlerin dışında ortaya çıkan ve farklı disiplinlerin çalışma alanına giren büyük ve karmaşık ilişkisel veri yapılarının incelenmesinde ve anlaşılmasında da kullanılabilmektedir. Sosyal ağlar, iletişim ağları, teknolojik ağlar, biyolojik ağlar ve kimyasal etkileşim ağları gibi karmaşık olguları modellemek için oluşturulan geniş çaplı ve karmaşık ağları araştırma konusu olarak ele alan akademik çalışma alanı Ağ Bilimidir (Network Science). Ağ biliminin temelinde matematik, fizik, bilgisayar bilimi, istatistik ve sosyoloji gibi çeşitli bilim dallarından kuramlar ve yöntemler yer almaktadır. Tüm bu yöntemler sayesinde, söz konusu karmaşık sistemlerin oluşumu, zaman içindeki değişimi ve bunların altında yatan nedensel mekanizmalar anlaşılabilmektedir. Bunun sonucu olarak da bu sistemlerle ilgili kestirim ve öngörülerde bulunmak mümkün olabilmektedir.